HOTĂRÂREA Nr. 4 din 23.01.2019

Raport privind starea economico-sociala

Stat de functii 2019 Primaria Manastireni pagina 1

Stat de functii 2019 Primaria Manastireni pagina 2