Comuna Mănăstireni, în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru: Amenajament fond forestier proprietate publică aparținând comunei Mănăstireni, UP I Mănăstireni, județul Cluj, situat în județul Cluj, UPI Mănăstireni. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului, Comuna Mănăstireni, nr. 222, din data de 02.07.2021 între orele 9-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 22.07.2021, la APM Cluj, Calea Dorobanților nr.59, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între orele 900-1400.