Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajament fond forestier proprietate publică apartinînd comunei Mănăstireni – U.P. I Mănăstireni, județul Cluj, titular: Comuna Mănăstireni. Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 – 14,00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului