ROMÎNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA MĂNĂSTIRENI
PRIMAR
Nr. 4105 din 01.11.2021

ANUNȚ

Comuna Mănăstireni, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a alternativei finale pentru planul ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Mănăstireni, UP I Mănăstireni, județul Cluj ”, propus a fi amplasat în comuna Mănăstireni, județul Cluj,  în data de 20.12.2021, ora 1600 în sistem de teleconferință, Topic: UP I Manastireni, Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/84012637093?pwd=d2toTjdGVTBKRlphMGN2MkFlN1dRUT09

Meeting ID: 840 1263 7093 Passcode: YZ17y4

în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Informații privind alternativa finală a planului menționat, inclusiv Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Cluj, Cluj – Napoca, str. Dorobanților, nr. 99, județul Cluj în zilele de luni – vineri, între orele 900 – 1400.