Lista de investitii initiala pe anul 2022
Estimare buget pe anii 2023 – 2025 – A
Estimare buget pe anii 2023 – 2025 – E