Actele necesare pentru acordarea venitului minim de incluziune

Descarca document Pliant Informativ Venitul Minim de incluziune
Descarca document Angajament de plata
Descarca document Cerere Venit Minim Incluziune
Descarca document Formular de Consimtamant date cu caracter personal
Descarca document Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii VMI