anexa4 40b la 31.12.2015

anexa7 total buget local la 31.12.2015

anexa7 total buget venituri proprii la 31.12.2015

anexa9 la 31.12.2015

anexa11 la 31.12.2015

anexa12 la 31.12.2015

anexa13 la 31.12.2015

anexa34 la 31.12.2015

balanta 31.12.2015

bilant 31.12.2015

buget final 2015

buget initial 2015

cont de rezultat patrimonial la 31.12.2015

flux de trezorerie 31.12.2015