Conform Legii nr.226 /2021 privind stabilirea măsurilor de proţectie socială pentru consumatorul vulnerabil, ajutorul pentru încalzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă familiei sau persoanele singure care obţin un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoana în cazul familiei şi până la 2053 lei în cazul persoanei singure

Actele necesare obţinerii acestui drept sunt următoarele :

  • cerere si declaratie pe proprie raspundere;
  • copii după actele de identitate (buletin, carte de identitate, certificat de nastere) pentru toti membri familiei ;
  • copie ale documentelor care atestă veniturile realizate în luna anterioara depunerii cererii ( adeverinţă de salarizare, cupon de pensie, adeverinţă de la Directia Finanţelor Huedin)
  • copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice.

Actele necesare obtinerii acestui drept se depun la sediul Primariei comunei Manastireni pana pe data de 20.11.2021

Mai jos puteti accesa modele de cerere si anexe

VEZI Pliant primărie
ANEXA 26 CERERE
ANEXA 2 SI ANEXA 4