Investiţii în derulare

IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNELE MANASTIRENI, RISCA, CALATATELE PRECU SI ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, INCLUSIV STATIE DE EPURARE IN COMUNA CALATELE,